Nizka cena estriha – visoki stroški vzdrževanja

Pri izbiranju obloge tal – naj bo to ob gradnji novega ali prenovi starega objekta – ljudje praviloma iščejo najugodnejše razmerje med kvaliteto obloge in stroškom, ki ga bodo imeli z nakupom. Zaradi sicer visokih izdatkov, ki jih zahteva obnova tal, pri mnogih pred kakovostjo obloge na koncu prevlada najnižja cena estriha, pod talnimi oblogami uporabljene podlage. Najcenejši izdelek pa je na dolgi rok pogosto najdražji –neustrezno položene in nekvalitetne talne obloge se namreč zaradi vsakodnevne uporabe hitro obrabijo, ceneni in slabi materiali, uporabljeni pri prenovi, pa zaradi dotrajanosti hitro potrebujejo nove, pogosto drage sanacije.

Zakaj je pomembna kvaliteta talne podlage

Estrih je plast betonske mase, na katero polagamo končni tlak – naj gre za keramične ploščice, lesen parket ali laminat. Da bodo vaše talne obloge, zunanje ali notranje, služile svojemu namenu več let, ni pomembno izbrati le kvalitetnega končnega tlaka, temveč tudi ustrezno in kakovostno podlago zanj. Ker tla praviloma vgrajujemo za daljše obdobje, naj cena estriha ne bo edini dejavnik, ki vpliva na izbiro podlage. Pred izbiro najcenejšega izdelka zato preverite, iz kakšnih materialov je le-ta narejen ter kako bo potekala sama izdelava – od priprave betonskih plošč do pri polaganju tal uporabljene toplotne in zvočne izolacije.

Od česa je odvisna cena estriha?

Cena estriha je odvisna od več dejavnikov – na njo vplivajo tako debelina izbrane obloge kot materiali, ki jih pri tem uporabimo, pomemben dejavnik pa je tudi sam način izvedbe polaganja talnih oblog. Ta se začne z natančno predpripravo tal, ki vključuje temeljito čiščenje betonske podlage ter polaganje ustreznega izolacijskega materiala – toplotnega, zvočnega in hidroizolacijskega. Ključna stvar, od katere je odvisna cena estriha, pa je predvsem ustrezna mešanica, iz katere je narejen. Ta mora vsebovati naravno pran pesek, ustrezno razmerje vode in cementa ter najprimernejši material za armiranje – bodisi sintetično mikroarmaturo ali pa armaturno mrežo. Prav predpriprava tal in pri mešanici uporabljeni materiali so osrednjega pomena za dolgotrajnost talnih oblog – naj cena estriha zato ne prevlada nad kvaliteto slednjih.