Tečaji tujih jezikov in NUK

tecaji-tujih-jezikov-1Tečaji tujih jezikov se ne izvajajo tam, kjer bi jih najbolj pričakovali. Program dela Narodne in univerzitetne knjižnice NUK obsega naslednje prednostne naloge: izboljšanje in razširitev storitev za uporabnike na daljavo (še posebej tiste z Univerze v Ljubljani); vzpostavitev digitalne knjižnice (začetek zajemanja e-obveznega izvoda, digitalizacija, uveljavitev skupnega portala, uresničitev več pomembnih modulov digitalne knjižnice); nabava tujih e-virov v okviru COSEC/EIFL; uveljavitev evropske digitalne knjižnice; delo na projektih s katerimi želijo ohranjaniti vedno bolj ogroženega gradiva (slovenike) v knjižnih skladiščih NUK. Pojavlja se kislosti papirja, kar se prenaša na druge nosilce. Evropska komisija je sprejela priporočila za digitalizacijo in digitalno ohranjanje, s katerimi želi zaščititi dostop do kulturne dediščine. Ta priporočila so pomembno izhodišče tudi za delovanje Narodne in univerzitetne knjižnice. Glede na izredno bogat knjižni fond bi pričakovali, da se v Narodni in univerzitetni knjižnici izvajajo tudi tečaji tujih jezikov. Vendar to ni naloga NUK, saj se ne sme ukvarjati s takšno pridobitno dejavnostjo, kot so tečaji tujih jezikov. V okviru pospeševanje digitalizacije pa Narodna in univerzitetna knjižnica opravlja nakupa tujih baz podatkov. Gre za podatke, ki na prvi pogled nimajo nobene povezave z tečaji tujih jezikov, vendar pa se jih lahko s pridom uporabi pri organizacij tečajev tujih jezikov. Jezikoslovci in učitelji, ki izvajajo tečaje tujih jezikov lahko pri svoje delu uporabijo bogato znanje, ki je nakopičeno v tej največji slovenski knjižnici. Vsekakor pa je javnost prepričani, da prav tečaji tujih jezikov sodijo tudi v takšno ustanovo kot je NUK in prav zato bodo slej ko prej morali pričeti razmišljati o organizaciji telajev tujih jezikov za občane. Seveda pa bosta zadnjo besedo vsekakor imela univerza in pa vodstvo knjižnice, ki bosta odločala o tem ali se bodo tečaji tujih jezikov organizirali.